Semináre

Semináre

PERFECT AGE

Dátum konania: 24. 02. 2016  

Miesto konania: Hotel ASTON, Bajkalská 22, Bratislava

Profesionálna školiteľka: Kateřina Kralertová