Semináre

Semináre

HYDRO ACTIVE

Dátum konania: 31.03.2016  

Miesto konania: Hotel ASTON, Bajkalská 22, Bratislava

Profesionálna školiteľka: Kateřina Kralertová